Rola opiekunki polega na sprawowaniu opieki nad osoba starszą i schorowaną, której dolegliwości i ograniczenia nie pozwalają na samodzielne funkcjonowanie. Oprócz czynności pielęgnacyjnych opiekunka wykonuje również zwykłe czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego tj. sprzątanie, pranie, prasowanie, gotowanie, zakupy. Praca w Niemczech jako opiekunka wymaga dużych pokładów zarówno siły fizycznej jak i psychicznej. Codzienne obowiązki, zabiegi pielęgnacyjne, gotowość do niesienia pomocy osobom schorowanym i w podeszłym wieku wymagają od opiekunek wysokiego stopnia sprawności i dużej siły. Dodatkowo opiekunka powinna mieć w sobie dużo empatii, cierpliwości, być opanowana i odporna na stres. Udzielanie ciągłego wsparcia osobom cierpiącym i niepełnosprawnym nie jest łatwe i nie każdy odnajdzie się w roli opiekuna. Praca w Niemczech jako opiekunka jest jednak wdzięczną rolą i może być bardzo satysfakcjonująca. Wdzięczność w oczach podopiecznych, ich uśmiech i dobre słowo sprawiają, że opiekunki czują się potrzebne i cieszą się z efektów swojej pracy.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA A PRACA W NIEMCZECH JAKO OPIEKUNKA

Praca w Niemczech jako opiekunka związana jest ściśle ze znajomością języka niemieckiego. Umiejętność porozumiewania się w języku naszego podopiecznego,  przynajmniej w stopniu komunikatywnym, jest elementem koniecznym. Bez znajomości języka niemieckiego pozwalającej na komunikację z podopiecznym praca w Niemczech jako opiekunka nie będzie prawidłowo świadczona. Bariera językowa w wielu przypadkach może być przyczyną wielu nieporozumień czy stresujących sytuacji, których przy opiece nad seniorami należy unikać. W niektórych przypadkach brak znajomości języka niemieckiego może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia podopiecznych. Opiekunka powinna wiedzieć jak wezwać pomoc w przypadku pogorszenia stanu zdrowia podopiecznego oraz w jaki sposób przekazać informacje o jego bieżącym samopoczuciu. Znajomość języka niemieckiego umacnia niewątpliwie relacje opiekun – podopieczny. Organizowanie czasu wolnego dla podopiecznego w podeszłym weku jest łatwiejsze, jeśli można porozumieć się z nim w kwestii upodobań i ulubionych zajęć. Rozmowy w trakcie wspólnych spacerów, podczas przygotowywania posiłków czy przy grach planszowych wzmacniają pozytywne relacje z podopiecznym. Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego np. na zakupach, w aptece, czy u fryzjera uczyni pracę w Niemczech jako opiekunka nieco łatwiejszą.
Kolejnym istotnym elementem pracy w Niemczech jako opiekunka osób starszych jest doświadczenie w branży. Niezwykle cenione w Niemczech są osoby, które posiadają wykształcenie medyczne, ukończyły kurs opiekuna i mają doświadczenie w dziedzinie opieki nad seniorami. Referencje uzyskane od podopiecznych i ich rodzin są również bardzo ważne i w wielu przypadkach mogą pomóc w znalezieniu pracy w Niemczech jako opiekunka osób starszych.
Branża opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi jest wyjątkowa pod tym względem, że wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale również głębokiego poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka – zarówno opiekuna świadczącego usługi pielęgnacyjne jak i  podopiecznego wymagającego wsparcia drugiej osoby. Firma EUROCARE przez ostatnie  lata  funkcjonowania na rynku w sektorze opieki, zgromadziła wiedzę i doświadczenie pozwalające świadczyć usługi opieki na profesjonalnym poziomie, zapewniając przy tym bezpieczeństwo podopiecznemu oraz dobre warunki pracy opiekunom. Decydując się na pracę w Niemczech jako opiekunka należy dokładnie przeanalizować warunki oferowane przez agencje zatrudnienia. Do najbardziej istotnych elementów należy forma umowy, warunki wypłaty wynagrodzenia, ale także ubezpieczenie zdrowotne i możliwość uzyskania wsparcia ze strony koordynatora w Niemczech.

TYPOWY DZIEŃ W PRACY

Typowy dzień pracy opiekuna rozpoczyna się zazwyczaj od pomocy podopiecznemu w porannej toalecie, przygotowania śniadania i wspólnego posiłku. Do niektórych podopiecznych przychodzą pielęgniarki, które pomagają osobie starszej w czynnościach pielęgnacyjnych.  Po śniadaniu podopieczni najczęściej odpoczywają lub zajmują się swoimi zainteresowaniami. W tym czasie opiekunowie zajmują się domem i przygotowują obiad. Podopieczni lubią również spędzać swój wolny czas z opiekunami. Często zdarza się, że seniorzy pomagają swoim opiekunom w nauce języka niemieckiego. Podopiecznemu można poczytać gazetę, pograć z nim w grę planszową, towarzyszyć w spotkaniu towarzyskim. Na koniec dnia należy  przygotować podopiecznemu kolację i pomóc w wieczornej toalecie.

ZALETY PRACY W NIEMCZECH JAKO OPIEKUNKA

Praca w Niemczech jako opiekunka osoby starszej stała się w okresie ostatnich 10 lat bardzo rozchwytywanym zajęciem dla osób szukających dodatkowego źródła dochodu. Aspekt finansowy, zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w Polsce, jest niewątpliwie dużą zaletą tej pracy.  Możliwość doskonalenia znajomości języka niemieckiego, poznanie nowej kultury i nawiązywanie nowych znajomości to kolejne plusy pracy w Niemczech jako opiekunka. Natomiast rozłąka z rodziną i bliskimi jest w opinii większości opiekunek największą niedogodnością, którą łagodzą rozmowy telefoniczne i kontakty przez dostępne komunikatory. Jest to jednak wdzięczna praca i pozwala doceniać fakt, że sami jesteśmy zdrowi, możemy pracować i pomagać tym, którzy tego wsparcia już potrzebują.

Oferty pracy

Aktualności

https://www.eurocare.com.pl/praca-w-niemczech-jako-opiekunka