EUROCARE sp. z o.o. sp. komandytowa prowadzi swoją działalność w branży opieki nad seniorami od kilku lat.

Nasz zespół zajmujący się rekrutacją opiekunek traktuje każde nowe zlecenie w sposób indywidualny. Staramy się zebrać możliwie dużo informacji o stanie zdrowia podopiecznego i jego potrzebach, a także oczekiwaniach w stosunku do poszukiwanej opiekunki, aby jak najlepiej sprostać powierzonemu zadaniu. Utrzymujemy stały kontakt z naszymi opiekunkami, wspieramy je w wykonywaniu swoich obowiązków i żywo reagujemy w sytuacjach, które tego wymagają.

partnerzy EuroCare

Zostań partnerem Eurocare

Wykwalifikowani pracownicy

Wykwalifikowani pracownicy

Zatrudniamy opiekunki i opiekunów posiadających wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami starszymi i chorymi zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą. Ich znajomość języka niemieckiego jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej będącej częścią procesu rekrutacji.

Liczne referencje

Liczne referencje

Chętnie udostępniamy rodzinom poszukującym polskich opiekunek referencje uzyskane przez nich w poprzednich miejscach pracy. Są one dla rodzin cennym źródłem informacji o opiekunkach, niejednokrotnie istotniejszym niż standardowy kwestionariusz osobowy.

Certyfikaty

Certyfikaty

Jako agencja zatrudnienia działamy na podstawie wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Certyfikatu potwierdzonego wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, nr rejestru 11811. Certyfikat ten jest świadectwem naszej wiarygodności i rzetelności świadczonych przez nas usług.

partnerzy

Wiarygodna Agencja Zatrudnienia

Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy poszukują wiarygodnej Agencji Zatrudnienia funkcjonującej na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Z naszej strony zapewniamy opiekunkom zatrudnienie według jasnych i przejrzystych zasad opartych na przepisach polskiego prawa. Każda osoba podejmująca za naszym pośrednictwem pracę w charakterze opiekuna osoby starszej otrzymuje z ZUS-u formularz A1. Karta EKUZ pozyskiwana przez nas z NFZ umożliwia opiekunkom skorzystanie z opieki lekarskiej podczas świadczenia usług poza granicami Polski.

O nas

http://www.eurocare.com.pl/partnerzy

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EUROCARE Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Głogowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji i przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych (EUROCARE Sp. z o .o. spółka komandytowa, ul.Gustawa Morcinka 8, 67-200 Głogów) w celach przysłania informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Administratora Danych, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).